POM Balanced Scorecard

Kompetanseområder for våre oppdrag

POM BSC er en metode for å lage strategi og handlingsplaner gjennom styrte gruppearbeid.

Geir Havnelid har erfaring fra følgende oppdrag og stillinger:

 • Prosessdriver for 300 strategiworkshops innen IT, Tele, industri og finans
 • Marketing Manager HP Norge AS og HP Sverige AB
 • Sales Manager (Microsoft), Micro Software AS
 • Marketing Director Telia Norge AS
 • Nordic Marketing Director Santech Micro Group ASA
 • Daglig leder, ConsITel AS

POM Balanced ScorCard er et verktøy for

 • å skape eller spisse strategi og handlingsplaner
 • å oppnå gode resultater gjennom koordinert lagspill.
 • forandringsledelse i en verden av kontinuerlig forandring.

POM BSC gir selskapet og spillerne på laget en enkel modell og et felles vokabular for praktisk samarbeid innen formulering og gjennomføring av mål og planer.

Hva er resultatet av POM BSC?

 • Felles forståelse av formål og retning
 • Fokus
 • Kritiske få målbare hovedmål
 • Prioriterte handlingsplaner
 • Commitment og buy-in
 • Styringsverktøy for ledelsen

Edux er et konsulenthus og konsulentbroaker med seniorkonsulenter som tilbyr

 • Rådgiving
 • Management for Hire
 • E-handel og web utvikling
 • Prosjekt- og kvalitetsledelse
 • Workshops og lederopplæring
 • Strategiutvikling etter POM modellen
 • Balanced Scorecard og EFQM
 • IT utviklingsoppdrag

Eduxs målsetning med POM er å bidra til at våre kunder

 • Utnytter de muligheter en nettbasert økonomi kan gi
 • Forbedrer sine interne prosesser
 • Styrer sine prosjekter profesjonelt
 • Bedrer sine kunderelasjoner
 • Tiltrekker seg, utvikler og beholder kompetente medarbeidere
 • Forbedrer forretningsdriften

POM BSC er en metode for å lage strategi og handlingsplaner gjennom styrte gruppearbeid.