Om Edux

IT konsulenter med spisskompetanse

Edux er et leverandøruavhengig konsulenthus, med ca. 2000 seniorkonsulenter innen IT/Telecom. Vi tilbyr tjenester fra strategi og forretningsutvikling til design, utvikling, forvaltning, test og drift av IT-systemer og løsninger.

Edux brede utvalg av kompetanse gjør at kundene våre ofte kan redusere antall leverandører, noe som gir enklere administrasjon, økt effektivitet og dermed lavere konsulentkostnader.

Artikkel i Computerworld, 2014

Les artikkel (pdf)