Kvalitetssikring

QA – Prosessen rundt utvelgelsen av kandidat til konsulentoppdrag

Edux foretar løpende behovsanalyser for å definere behovet hos våre kunder samt utvikle våre tilbud. Vi skaffer deretter konsulenter i overensstemmelse med de resultater som analysen viser. På den måte sikrer vi at vårt nettverk omfatter det utvalg og de konsulentprofiler som motsvarer våre kunders ressursbehov. Edux gjennomfører løpende kvalitetskontroll av de konsulenter som tilslutter seg Edux nettverk. Edux har ingen fast ansatte medarbeidere. Dette betyr stor objektivitet i utvalgsprosessen når vi skal finne rett kompetanse til riktig pris.

  • Edux analyserer kundens behov og utlyser konsulentoppdraget
  • Edux gjør hensiktsmessig søk etter aktuelle kandidater
  • Edux foretar et utvalg av kandidater for videre prosess
  • Edux foretar intervju og presenterer et tilbud
  • Edux signerer avtale med kunde og konsulent
  • Edux mottar tidsrapporter
  • Edux fakturerer oppdragsgiver
  • Edux kvalitetssikrer

«Edux tilbyr spisskompetanse fra et nettverk av 2000 dyktige fagfolk»