Kompetanseområder for våre oppdrag

Testing og testledelse

 • Integreringstester
 • Systemtester
 • Funksjonstester
 • Automatiserte tester og ytelses-/lasttester

Infrastruktur

 • Application & Middleware management
 • Server management
 • Desktop management
 • Virtualization
 • Cloud
 • Communication & Network
 • Storage & Backup / Data warehouse

Systemutviklere (Java, .NET, C#, C/C++, integrasjon osv.)

 • Senior- og juniorprofiler innen moderne og eldre utviklingsspråk.
 • Cloud teknologi (AWS, Google og Microsoft Azure)
 • Spesifikasjon, UX, prototyping, utvikling, test og deployment av Webløsninger

Business Intelligence og Data Warehouse

 • Arkitekter, utviklere og testere er vanlige roller som etterspørres av våre kunder

Prosjektledelse

 • Forretningsutvikling
 • Ulike forstudier
 • Systemutviklingsprosjekter
 • Forvaltningsprosjekter
 • Infrastrukturprosjekter til ulike bransje- eller kundespesifikke prosjekter

SAP

 • Programleder
 • Prosjektleder
 • Løsningsarkitekt
 • Team Lead
 • Applikasjonskonsulenter (ERP, SRM, CRM, SCM osv.)
 • Teknologikonsulenter (XI/PI, MDM, BI, Portal osv.)
 • BO, utviklere (ABAP, Java osv.)
 • Testere/testledere

Forretningsutvikling

 • Salg
 • Markedsføring
 • HR
 • Finans
 • R&D
 • Logistikk/levering
 • Prosjekt-/programledelse og kvalitet

Hva er din spisskompetanse?