Jobs

Oppdrag YTELSES TESTER Oslo

Arbeidsoppgaver blir ytelsestest i forbindelse med sprint, systemintegrasjonstest og akseptansetest i samarbeid med scrum-team og driftspersonell. Dersom dette ikke passer deg kanskje du tipser en venn?

Published: 30.11.2020
Apply before: 17.12.2020 12:00

Competence area Test and test management

Location Oslo

Workload 100%

Startdate 18.01.2021

Enddate 30.04.2021

Languages Norsk og skandinavisk

Arbeidsoppgaver blir ytelsestest i forbindelse med sprint, systemintegrasjonstest og akseptansetest i samarbeid med scrumteam og driftspersonell.
Ytelsestester som skal jobbe i team.
Ved søknad trenger vi CV i MS Office format, godt utfylt kompetansematrise, samt informasjon om tilgjengelighet, pris og 2-3 referanser.
Required skills:
Gatling
Desired skills:
CI/CD,  ISTQB,  JMETER,  MS Load test 
Absolutte krav til kompetanse og erfaring (krav som må oppfylles)

 • Erfaring med å utvikle ytelsestester
 • Erfaring med softwaretesting
 • Erfaring med Gatling

Kompetanse og erfaring utover minstekrav (legges til grunn for evaluering)

 • Erfaring, kunnskap, evner og ferdigheter om metoder og standarder innen ytelsestestesting i CI/CD
 • Erfaring med utvikling av testobjekter basert på krav og spesifikasjoner
 • ISTQB sertifisering
 • Erfaring med JMETER
 • Erfaring med MS Load test
 • Kjennskap til tradisjonelle- og agile utviklingsmetoder
 • Forståelse for arkitektur, driftsprosesser og miljø, og tilhørende implikasjoner ovenfor sikkerhet i nettverk, samt skalering og tilgjengelighet av tjenester
 • Vedkommende bør være pragmatisk og kunne sette seg inn i problemstillinger raskt
 • God på kommunikasjon (både muntlig og skriftlig)

Opsjon 1: 01.05.2021-30.06.2021
Opsjon 2: 01.08.2021-31.12.2021

Leverandørens besvarelse

Fyll ut Konsulentens besvarelse og dokumentasjon av kundens krav til kompetanse og erfaring.
CV og referanser vedlegges.

Absolutte kravLeverandørens besvarelse
Minimum 1 års dokumentert arbeidserfaring med ytelsestesting
Erfaring med softwaretesting
Erfaring med Gatling

 

EvalueringskravLeverandørens besvarelse
Erfaring, kunnskap, evner og ferdigheter om metoder og standarder innen ytelsestestesting i CI/CD
Erfaring med utvikling av testobjekter basert på krav og spesifikasjoner
ISTQB sertifisering
Erfaring med JMETER
Erfaring med MS Load test
Kjennskap til tradisjonelle- og agile utviklingsmetoder
Forståelse for arkitektur, driftsprosesser og miljø, og tilhørende implikasjoner ovenfor sikkerhet i nettverk, samt skalering og tilgjengelighet av tjenester
Vedkommende bør være pragmatisk og kunne sette seg inn i problemstillinger raskt
God på kommunikasjon (både muntlig og skriftlig)

Tilbudte konsulents relevante kompetanse og erfaring

Konsulentens relevante kompetanse og erfaringLeverandørens besvarelse
Tilbudte Konsulentens relevante erfaring og kompetanse
Tilbudte Konsulentens relevante prosjektreferanser

Det forutsettes at CV-er som sendes inn er spesifisert i henhold til dette oppdraget, slik at særlig relevant kompetanse og erfaring fremkommer tydelig. Det er gjerne ønskelig med en kort, innledende beskrivelse i CV hvor særlig relevans for oppdraget

Job Category: Utvikler
Job Type: Full Time
Job Location: Oslo

Søk på denne stillingen

Tillatt(e) type(r): .pdf, .doc, .docx