Jobs

Oppdrag Utviklere til NAV- Java, Kotlin og/eller Javascript-utvikling med Cloud og Devops

Beskrivelse av oppdraget:

NAV v/Ytelsesavdelingen har behov bistand til modernisering av IKT i NAV – Prosjekt 3.

Oppstart: 04.01.2021

Varighet: 31.12.2021. Kunden har opsjon på forlengelse til 31.12.2022.

Omfang: 100%

Lokasjon: Oslo

Hovedoppgaven vil være produktutvikling i tverrfaglig produktteam

 • Fullstack utvikling av applikasjoner innen teamets domene, evt. med hovedvekt på back-end eller front-end
 • Kontinuerlig utvikling og forbedring av teamets løsninger/produkter
 • Bidra til å bygge en endringsdyktig arkitektur
 • Sammen med teamet sørge for korte feedbacksløyfer med brukerne og kontinuerlig levering av brukerverdi
 • Bidra i videreutvikling av våre løsninger til å kunne flyttes ut i public cloud
 • Bidra til å etablere et sterkt fagmiljø innenfor teamets domene
 • Oppdraget byr på faglige utfordringer og muligheter til å utforme sentrale IT-løsninger for Arbeids og -velferdsetaten

Krav til kompetanse:

 • Erfaring innenfor områdene som både understøtter manuelle og automatiserte prosesser for:
  • Vedtaksbehandling
  • Saksbehandlin
  • Integrasjon og sikkerhet
  • Brukerdialog
 • Høyere relevant utdanning på høyskole/universitetsnivå, enten master- eller bachelor-nivå. Relevant arbeidserfaring kan erstatte manglende utdanning
 • Erfaring fra moderne software-utvikling med fokus på kontinuerlige leveranser og ”cloud native” applikasjonsarkitektur
 • Ha jobbet med relevant Java, Kotlin og/eller Javascript-utvikling de siste par årene
 • Kvalitetsbevisst i forhold til koden som leveres med hensyn på modellering (DDD), ”clean code”, overvåkning og testing ‏‏‏‏‪‪‏‏‏‪
 • Erfaring med å jobbe basert på smidige metoder
 • Erfaring med mikrotjenester og mikrotjenestearkitektur
 • Erfaring med kubernetes
 • Erfaring fra DevOps, kontinuerlige leveranser
 • Erfaring fra nettskyplatformer (AWS, GCP og/eller Azure.)
 • Erfaring fra hendelsesstyrt arkitektur og implementasjon i regelmotorer
 • Erfaring fra parprogrammering, og å løfte andre utviklere gjennom aktiv veiledning og kompetansedeling. Erfaring fra rammeverk og arkitektur tilrettelagt for enkel uttrekk av autogenerert dokumentasjon.
 • Erfaring fra informasjonsarkitektur tilpasset store smidige prosjekter.
 • Kunnskap om standarder, krav og felles-komponenter for offentlig sektor.
 • Erfaring fra store organisasjoner der produktteam skal finne felles løsninger med tilgrensende prosjekt og produktteam
 • Gode norskkunnskaper

Oppstart: 04.01.2021

Varighet: 31.12.2021. Kunden har opsjon på forlengelse til 31.12.2022.

Omfang: 100%

Lokasjon: Oslo

Om oppdragsgiver – NAV

Job Category: Utvikler
Job Type: Full Time
Job Location: Oslo

Søk på denne stillingen

Tillatt(e) type(r): .pdf, .doc, .docx