Jobs

Oppdrag Prosjektstøtte konsulent Digitalisering i Oslo Helsedirektoratet

Published: 02.12.2020
Apply before: 15.12.2020 12:00
Competence area Project management, prosjektstøtte
Location Oslo
Workload 100%
Startdate 11.01.2020
Enddate 31.12.2021 Option to prolong
Languages Norsk

For kunde i helsesektoren, søker vi en prosjektleder/prosjektstøtte med erfaring innen digitaliseringsprosjekter.
DIGI-UNG har behov for en erfaren og dedikert prosjektstøtteressurs.
Prosjektstøtte vil ha ansvar for:

 • Etablering og oppfølging av styringsdokumentasjon, milepælsplaner og risikoanalyser
 • Rapportering og beslutningsunderlag
 • Interessenthåndtering og kommunikasjon med eksterne aktører, deriblant rapporteringsenheter, systemleverandører og øvrige aktører
 • Håndtering av eksterne og interne avhengigheter
 • Prosjektstøtte vil jobbe tett med Helsedirektoratet sin prosjektleder, og må påregne å være prosjektlederens stedfortreder i noen sammenhenger.

Absolutte krav

 • Erfaren konsulent eller seniorkonsulent (minimum 5 års erfaring med digitaliseringsprosjekter)
 • God kompetanse og erfaring med prosjektplanlegging
 • Erfaring med utarbeidelse av dokumenter og fremdrift i gjennomføringsfasen i henhold til prosjektveiviseren
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk
 • Erfaring fra prosjekter med kompleks aktørkart og tverrsektorielt samarbeid
 • Erfaring med smidig utvikling og autonome produkt- og utviklingsteam

Evalueringskrav

 • Du har erfaring med og interesse for arbeid ut mot en ung målgruppe og brukermedvirkning
 • Du er strukturert, ansvarsbevisst og initiativtager, med evne til å dra tekniske prosesser/avklaringer.
 • Du er tilpasningsdyktig og fleksibel, og evner raskt å sette deg inn i nye domener og måter å jobbe på
 • Du er en relasjonsbygger som får med deg alle parter i et godt samarbeid
 • Du er motivert for å være med å gjennomføre DIGI-UNG målbildet

Du kan bidra inn i implementeringsfasen ved en 100% stilling. Du skal primært bistå prosjektlederen i Helsedirektoratet sitt del-prosjekt (chat, e-læring og søk), men vil også kunne bistå programlederen og evt. involveres i arbeid knyttet til DIGI-UNGdomsport og Digi-helsestasjon ved behov.
Ved søknad trenger vi CV i MS Office format, godt utfylt kompetansematrise, samt informasjon om tilgjengelighet, pris og 2-3 referanser.
Send CV i Word og timepris og oppstart pluss utfyll matrise under til geir.havnelid@edux.no ASAP

Krav til kompetanse    Leverandørens besvarelse

Konsulentens besvarelse og dokumentasjon av kundens krav til kompetanse og erfaring.
CV og referanser vedlegges.

Absolutte kravLeverandørens besvarelse
Erfaren konsulent eller seniorkonsulent (minimum 5 års erfaring med digitaliseringsprosjekter)
God kompetanse og erfaring med prosjektplanlegging
Erfaring med utarbeidelse av dokumenter og fremdrift i gjennomføringsfasen i henhold til prosjektveiviseren
God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk
Erfaring fra prosjekter med kompleks aktørkart og tverrsektorielt samarbeid
Erfaring med smidig utvikling og autonome produkt- og utviklingsteam

 

EvalueringskravLeverandørens besvarelse
Du har erfaring med og interesse for arbeid ut mot en ung målgruppe og brukermedvirkning
Du er strukturert, ansvarsbevisst og initiativtager, med evne til å dra tekniske prosesser/avklaringer.
Du er tilpasningsdyktig og fleksibel, og evner raskt å sette deg inn i nye domener og måter å jobbe på
Du er en relasjonsbygger som får med deg alle parter i et godt samarbeid
Du er motivert for å være med å gjennomføre DIGI-UNG målbildet

Tilbudte konsulents relevante kompetanse og erfaring

Konsulentens relevante kompetanse og erfaringLeverandørens besvarelse
Tilbudte Konsulentens relevante erfaring og kompetanse
Tilbudte Konsulentens relevante prosjektreferanser

Det forutsettes at CV-er som sendes inn er spesifisert i henhold til dette oppdraget, slik at særlig relevant kompetanse og erfaring fremkommer tydelig. Det er gjerne ønskelig med en kort, innledende beskrivelse i CV hvor særlig relevans for oppdraget/oppdragene er beskrevet.

Job Category: Prosjektleder
Job Type: Full Time
Job Location: Oslo

Søk på denne stillingen

Tillatt(e) type(r): .pdf, .doc, .docx