Jobs

Oppdrag Prosjektleder/prosjektstøtte for DigDir Oslo

For kunde DigDir i Oslo søker vi  Prosjektleder / Prosjektstøtte med ansvar Oppfølging og rapportering, Kunnskapsinnhenting og analyse, Kommunikasjon
Published: 04.12.2020
Apply before: 12.12.2020 09:00
Competence area Project management.

Send til geir.havnelid@edux.no CV i Word pluss timepris og oppstart og utfyllt matrise med kompetanse (kopier ut som egen wordfil)
Location Oslo
Workload 100%
Startdate 04.01.2020
Enddate 31.12.2021 Option to prolong
Languages Norsk

Digdir har behov for en (1) konsulent i rollen prosjektstøtte. Konsulenten skal foruten å bidra med administrativ støtte til programkontoet også understøtte og bidra inn til programkontorets 3 hovedområder:

 • Oppfølging og rapportering
 • Kunnskapsinnhenting og analyse
 • Kommunikasjon

Oppgaver som konsulenten skal utføre:

 • Administrativ støtte i koordinering av programkontorets aktiviteter
 • Administrere Teams for prosjektgruppen og Teams for oppfølging av initiativene (grunnleggende O365-kunnskap)
 • Forberede interne og eksterne møter og presentasjoner av handlingsplanen
 • Innhenting og sammenstilling av data og informasjon til bruk som saksunderlag og i rapporter
 • Utforming av leveranser og kommunikasjonsmateriale
 • mv.

Krav til konsulenten 
Det er viktig at konsulenten har:

 • Erfaring med å være prosjektstøtte i store tverrfaglige prosjekter
 • Erfaring med å hente inn og analysere ulike kvantitative og kvalitative datagrunnlag, samt formidle funn i arbeidet på en visuell og lettforståelig måte
 • Kjennskap til KS og Regjeringens digitaliseringsstrategi, offentlig forvaltning og digitalisering i offentlig sektor
 • Erfaring med kommunikasjonsarbeid, inkl. planlegging av arrangement, publisering på nett og innholdsproduksjon
 • Erfaring med bruk av Office-pakken og da særlig Excel og PowerPoint og samhandlings- og planleggingsverktøy som Teams og Planner
 • Evne til å forholde seg til prosjektets frister og leveranser.
 • være komfortabel med å arbeide i et team, men kan også jobbe selvstendig
 • meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk

Konsulenten må:
Krav som må være oppfylt

 • Ha erfaring med prosjektadministrasjon fra minst 3 tverrsektorielle prosjekter. Med tverrsektorielle prosjekter mener vi prosjekter som har interessenter fra både privat- og offentlig sektor.
 • Ha minst 3 år med høyere utdanning (dvs. høyskole eller universitet)
 • Være tilgjengelig for oppstart senest 11 januar 2021.

Matrise Krav til konsulent
Leverandør skal besvare dette skjema. Vi ønsker korte (fullstendige setninger) besvarelser til hvert krav.  
Send til geir.havnelid@edux.no CV i Word pluss timepris og oppstart og utfyllt matrise med kompetanse (kopier ut som egen wordfil)

Erfaring- og kompetanse
Leverandør
Konsulent:
Nr.Krav – Det er viktig at konsulenten har:Besvarelse
1Erfaring med å være prosjektstøtte i store tverrfaglige prosjekter
2Erfaring med å hente inn og analysere ulike kvantitative og kvalitative datagrunnlag, samt formidle funn i arbeidet på en visuell og lettforståelig måte
3Har kjennskap til KS og Regjeringens digitaliseringsstrategi, offentlig forvaltning og digitalisering i offentlig sektor
4Erfaring med kommunikasjonsarbeid, inkl. planlegging av arrangement, publisering på nett og innholdsproduksjon
5Erfaring med bruk av Office-pakken og da særlig Excel og Powerpoint og samhandlings- og planleggingsverktøy som Teams og Planner
6Evne til å forholde seg til prosjektets frister og leveranser.
7Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk
8Være komfortabel med å arbeide i et team, men kan også jobbe selvstendig
Absolutte krav – Konsulenten må ha:
(Manglende oppfyllelse vil føre til avvisning)
Besvarelse
9 Erfaring med prosjektadministrasjon fra minst 3 tverrsektorielle prosjekter. Med tverrsektorielle prosjekter mener vi prosjekter som har interessenter fra både privat- og offentlig sektor.
10Ha minst 3 år med høyere utdanning (dvs. høyskole eller universitet)

Send til geir.havnelid@edux.no CV i Word pluss timepris og oppstart og utfyllt matrise med kompetanse (kopier ut som egen wordfil)
Beste hilsen Best regards
Geir Havnelid
Edux as, https://www.edux.no/
91641262
geir.havnelid@edux.no

Job Category: Prosjektleder
Job Type: Full Time
Job Location: Oslo

Søk på denne stillingen

Tillatt(e) type(r): .pdf, .doc, .docx