Jobs

Oppdrag .net Fullstack utvikler/ Techlead Helsedir Trondheim

Prosjektet ser etter en tech lead som kan ta ansvar for utvikling i prosjektet. Det forventes at konsulenten kan delta i ledelsen av teamet og veilede utviklerne ved behov.
Required skills: .NET Azure Javascript Angular React CI/CD Azure Devops
Desired skills: Specflow Selenium SonarQube R PowerBI GDPR
Competence area Development
Location Trondheim
Workload 100%
Startdate 11.01.2021
Enddate 31.12.2021 Option to prolong
Languages Norsk
Published: 02.12.2020
Apply before: 10.12.2020 9:00

Helsedirektoratet, avdeling helseregistre skal sikre helhetlig forvaltning og utvikling av Helsedirektoratets helseregistre. Avdelingen mottar og kvalitetssikrer informasjon om behandlinger utført av regionale og kommunale helsetjenester. Denne informasjonen danner grunnlag for finansiering av helsetjenesten, politisk oppfølging og for styring av tjenestene.
Prosjektet ser etter en tech lead som kan ta ansvar for utvikling i prosjektet. Det forventes at konsulenten kan delta i ledelsen av teamet og veilede utviklerne ved behov. Konsulenten skal ha bred erfaring innen systemutvikling og utviklingsprosesser og ha god praktisk forståelse av utviklingsmønstre innen ulike disipliner slik som integrasjon, maskinlæring, prediksjon og datastrømmer. Konsulenten skal beherske objektorientert og funksjonellt paradigme og være sterk innen DevOps prosesser og smidige utviklingsverktøy.

Registeret mottar data om ca. 11 millioner hendelser i måneden og bruker disse dataene til å lage over hundre ulike måneds-, kvartals- og årsrapporter.
Covid-19 pandemien har vist at det å få data raskt noen ganger er viktigere enn at de er revidert, spesielt i perioder der det er stor usikkerhet er det viktig å ha løpende oppdatering av situasjonen nasjonalt. Avdelingen har allerede etablert mottak og leveranser av data som gjøres hver dag, men vi ser at vi må etablere en ny grunnmur for innsamling og leveranse av data, en grunnmur som tar høyde for at situasjonen kan endre seg fra time til time.
Prosjektets mål er å etablere en løsning for å motta, behandle, strukturere og levere data kontinuerlig på en måte som er sikker, og som ivaretar personvernet. Løsningen må ivareta brukernes behov på nye måter. Der man tidligere hadde manuelle rutiner for kvalitetssikring må vi i framtiden gi kvalitetsinnsikt basert på maskinlæring og avviksanalyser. Datavolumet forventes å øke tre til fire ganger i løpet av året.
Prosjektet skal etablere en ny plattform som skal spille sammen med etablerte informasjonsarkitekturer, grensesnitt, standarder og arbeidsprosesser. Prosjektet vil bære preg av produktutvikling, og det vil i starten være behov for Lean Startup tilnærming så man er relativt sikker på at man treffer med løsningene sine.
Prosjektet har også svært mange tunge interessenter, med Storting som direkte lovgivende i en ende og private tilbydere av Elektronisk pasientjournal i en annen ende. Det vil være vesentlig å finne gode og pragmatiske løsninger sammen med disse aktørene.
Krav til kompetanse
Vi søker en erfaring og dyktig utvikler (mulighet for 2) med fullstack kompetanse. Du må være komfortabel med å jobbe både front- og backend, og ikke være redd for å sette deg inn i ny teknologi.
Vi skal etablere løsningen i Azure, så erfaring med denne plattformen er påkrevd. Erfaring fra tidligere utviklingsprosjekter samt at du liker variasjon i arbeidsdagene og er løsningsorientert er viktige egenskaper.
Generelle vurderingskriterier for alle tilbudte konsulenter
Det er ønskelig med erfaring fra arbeid med helsedata, sensitive data eller strenge krav til personvern og informasjonssikring, eller at Konsulenten har interesse for og forutsetning for å enkelt kunne sette seg inn i dette.

Ønsket kompetanse:

 • Relevant utdanning fra Universitet eller Høyskole på minimum bachelor nivå
 • Erfaring med Microsoft .Net eller.Net Core
 • Erfaring med bruk av skytjenester i Azure
 • Erfaring med bruk av Serverless / Functions
 • Erfaring med javascript og javascript rammeverk slik som Angular, React etc.
 • Erfaring med html og css
 • Erfaring med Azure Devops
 • Erfaring med produktutvikling og å arbeide med brukerbehov
 • Erfaring med oppsett og bruk av CI, CD, IaC, feature flags, etc.
 • Erfaring med oppsett og brukav feature flags el. tilsvarende.
 • Erfaring med «big data» verktøy slik som Flink, Beam, Hadoop etc.
 • Erfaring med integrasjon mellom systemer

Evalueringskrav:

 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk
 • Kjennskap til helsesektoren
 • Erfaring med verktøy som Specflow, Selenium SonarQube ol.
 • Erfaring med oppsett og bruk av CI, CD, IaC, feature flags, etc.
 • Erfaring med containerisering lokalt og i sky
 • Erfaring med databehandlingsverktøy som R, PowerBI og hvordan man kan integrere mot disse
 • Erfaring med «big data» verktøy slik som Flink, Beam, Hadoop etc.
 • Erfaring med smidig utvikling (hypotesedrevet utvikling, lean startup, design sprint)
 • Kjent med GDPR
 • Kjent med datasikkerhet
 • Effektiv bidragsyter i designarbeid
 • Jobbe selvstendig og kreativt, lage prototyper, demoer, alternative løsninger, bruke growth hacking

Opsjon på forlengelse av oppdraget: 1 + 1 år

Ved søknad trenger vi CV i MS Office format, godt utfylt kompetansematrise, samt informasjon om tilgjengelighet, pris og 2-3 referanser.
Send CV i Word og timepris og oppstart pluss utfyll matrise under til geir.havnelid@edux.no ASAP

Leverandørens besvarelse

Konsulentens besvarelse og dokumentasjon av kundens krav til kompetanse og erfaring.
CV og referanser vedlegges.

Absolutte kravLeverandørens besvarelse
Relevant utdanning fra Universitet eller Høyskole på minimum bachelor nivå
Erfaring med Microsoft .Net eller.Net Core
Erfaring med bruk av skytjenester i Azure
Erfaring med bruk av Serverless / Functions
Erfaring med javascript og javascript rammeverk slik som Angular, React etc.
Erfaring med html og css
Erfaring med Azure Devops
Erfaring med produktutvikling og å arbeide med brukerbehov
Erfaring med oppsett og bruk av CI, CD, IaC, feature flags, etc.
Erfaring med oppsett og brukav feature flags el. tilsvarende.
Erfaring med «big data» verktøy slik som Flink, Beam, Hadoop etc.
Erfaring med integrasjon mellom systemer

 

EvalueringskravLeverandørens besvarelse
God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk
Kjennskap til helsesektoren
Erfaring med verktøy som Specflow, Selenium SonarQube ol.
Erfaring med oppsett og bruk av CI, CD, IaC, feature flags, etc.
Erfaring med containerisering lokalt og i sky
Erfaring med databehandlingsverktøy som R, PowerBI og hvordan man kan integrere mot disse
Erfaring med «big data» verktøy slik som Flink, Beam, Hadoop etc.
Erfaring med smidig utvikling (hypotesedrevet utvikling, lean startup, design sprint)
Kjent med
GDPR
Kjent med datasikkerhet
Effektiv bidragsyter i designarbeid
Jobbe selvstendig og kreativt, lage prototyper, demoer, alternative løsninger, bruke growth hacking

Tilbudte konsulents relevante kompetanse og erfaring

Konsulentens relevante kompetanse og erfaringLeverandørens besvarelse
Tilbudte Konsulentens relevante erfaring og kompetanse
Tilbudte Konsulentens relevante prosjektreferanser

Det forutsettes at CV-er som sendes inn er spesifisert i henhold til dette oppdraget, slik at særlig relevant kompetanse og erfaring fremkommer tydelig. Det er gjerne ønskelig med en kort, innledende beskrivelse i CV hvor særlig relevans for oppdraget/oppdragene er beskrevet.
Beste hilsen Best regards
Geir Havnelid
Edux as, https://www.edux.no/
91641262
geir.havnelid@edux.no

Job Category: Utvikler
Job Type: Full Time
Job Location: Trondheim

Søk på denne stillingen

Tillatt(e) type(r): .pdf, .doc, .docx