Jobs

Oppdrag 2x Skandinavisk Backend-utvikler – Node.js Amazon Web Services mikrotjenester og erfaring med Express og kontroll på Git – Oslo hos transportkunde

For Ruter I Oslo  søker vi Utvikler som kan skrive kode i Node.js,  har erfaring med Amazon Web Services,  mikrotjenester og erfaring med Express og stålkontroll på Git
Hvis dette ikke passer deg, kanskje du tipser en venn?
Published: 30.11.2020
Apply before: 10.12.2020 9:00
Required skills: Node.js AWS Mikrotjenester Express Git Typescript Kubernetes Docker
Desired skills: Kotlin Gitlab Azure DevOps React REST GraphQL Jira
Ønskede kvalifikasjoner Sentrale forutsetninger for å lykkes i denne rollen er som følger:

 • Du har inngående erfaring med å skrive gjenbrukbar, modulær kode i Node.js
 • Du har inngående erfaring med Amazon Web Services
 • Har bygget mikrotjenester
 • Erfaring med Express
 • Har stålkontroll på Git
 • Erfaring med Typescript
 • Erfaring/kjennskap til Kubernetes og Docker
 • Du kan forstå og vurdere kode skrevet av andre utviklere på teamet
 • Du har kontroll på GDPR og personvern, og kan beskrive og utvikle rutiner for logging, uthenting og sletting av personopplysninger
 • Arbeidsspråk er norsk/skandinavisk, og det er viktig at konsulenten har evne til å kommunisere uten vesentlige språklige barrierer.
 • Skandinavisk (norsk/svensk/dansk) minimum nivå C1 , Engelsk minimum nivå B2

Det er en fordel at konsulenten har erfaring med: 

 • Høyere utdannelse innen IT (Høyskole / Universitet)
 • Erfaring med Kotlin
 • Kjennskap til Gitlab eller eller lignende systemer for CI / CD
 • Kompetanse på React
 • Kafka eller tilsvarende melding/event-tjenester
 • REST og GraphQL
 • Jira

Ved søknad trenger vi CV i MS Office format, godt utfylt kompetansematrise (se nederst), samt informasjon om tilgjengelighet, pris og 2-3 referanser.
Ruter bygger et nytt team som skal tilby en helhetlig og personlig tjeneste på tvers av Ruters kanaler. Vi skal sammenstille data fra bruker og kjøretøy, samt lokasjonsdata og andre relevante tjenester for å tilby dette personlig, kontekstuelt og smart. Teamet skal produsere digitale løsninger som leverer høy verdi til Ruters kunder, på en effektivt og sikker måte. Vi jobber med brukerinnsikt og krav, idé-generering og validering, bygging og måling, samt vekst-initiativer.
Teamet skal også utvikle piloter og eksperimenter som distribueres parallelt og til forskjellige målgrupper, over ulike tidsperioder. Dette gjør vi for å validere om et gitt konsept gir verdi for Ruters kunder. Vi ønsker en systemarkitektur bygget med mikrotjenester, og med feature toggles skal vi a/b-teste konsepter på hele, eller deler av kundemassen. På denne måten kan vi lansere og iterere “live” med redusert risiko.
Vi trenger noen som kan hjelpe oss å bygge en backend for frontend, eller BFF som vi liker å kalle det. Det er ikke de store infrastrukturtjenestene til Ruter vi skal bygge, men i stedet hvordan vi kobler disse til de nye kontaktpunktene kundene skal bruke. Likevel må vi sørge for vedlikeholdbarhet og integrasjon på tvers av alle team, og benytte oss av Ruters nye digitale plattform, som er bygget etter følgende prinsipper:

 • Alle og alt er online
 • Datasentrisk og event-drevet arkitektur
 • Open Source
 • Skybasert
 • Prosessering i sanntid

Ruter har valgt Node.js som et av flere rammeverk når vi nå bygger nye tjenester, plattformer og systemer. Teamet ser derfor etter personer som har spisskompetanse på Node.js., men som også kan andre relevante teknologier som AWS, Kubernetes og docker-teknologi.
Ruter har valgt Node.js som et av flere rammeverk når vi nå bygger nye tjenester, plattformer og systemer. Teamet ser derfor etter personer som har spisskompetanse på Node.js., men som også kan andre relevante teknologier som AWS, Kubernetes og docker-teknologi.
Om rollen og arbeidsoppgaver 
Du vil inngå i et kompetent flerfaglig og autonomt team. Teamet består av designere, analytikere, forretningsutviklere og utviklere. Teamet har høy grad av frihet noe som forutsetter at man må jobbe selvstendig, ha en høy grad av løsningsforståelse, og kan enkelt sette seg inn i nye problemstillinger og teknologi.
Eksempel på arbeidsoppgaver:

 • Skrive gjenbrukbar, modulær kode
 • Planlegge og koordinere systemarkitektur sammen med teamets tech lead og Ruters arkitekter
 • Planlegge- og koordinere personvern med Ruters juridiske avdeling og andre interessenter
 • Bryte ned bruker- og forretningsbehov til spesifikke oppgaver, planlegge og estimere gjennomføring sammen med resten av teamet
 • Enhets-, sikkerhets- og funksjonell testing sammen med testleder og resten av teamet
 • Delta i utforskende løp sammen med hele eller deler av produktteamet på tvers av fagretninger

Utviklerne vil være tilknyttet avdelingen Nye kundetjenester, som er ansvarlig for utforming av målbildet til kundeopplevelsen til Ruter, og utviklingen av nye helhetlige personlige digitale tjenester, og at Ruters strategiske mål og visjoner legger føringer for arbeidet.
Personlige egenskaper 
Vi har noen forventninger til utviklerne på teamet.

 • De er oppmuntrende lagspillere, som evner å samhandle og samarbeide godt med andre mennesker uavhengig av fagdisiplin
 • De forstår at veien blir til mens vi går, og har en ‘alt går an’ mentalitet
 • Har god muntlig og skriftlig kommunikasjon- og formidlingsevne
 • Er initiativrike og engasjerte. Identifiserer muligheter og er proaktive i atferd og handling
 • Er strukturerte
 • De ivrer etter å lage helhetlige løsninger med topp brukeropplevelse

Ruter ønsker opsjon på å forlenge kontrakten ytterligere på følgende måte: 

 • Opsjon 1: fra 01.01.2022 til 31.12.2022
 • Opsjon 2: fra 01.01.2023 til 31.12.2023
 • Opsjon 3: fra 01.01.2024 til 31.12.2024
 • Opsjon 4: fra 01.01.2025 til 31.12.2025

Ved søknad trenger vi CV i MS Office format, godt utfylt kompetansematrise, samt informasjon om tilgjengelighet, pris og 2-3 referanser.
Send CV i Word og timepris og oppstart pluss utfyll matrise under til geir.havnelid@edux.no ASAP
Matrise:  Konsulentens besvarelse og dokumentasjon av kundens krav til kompetanse og erfaring.
CV og referanser vedlegges.   Besvarelse på ønskede kvalifikasjoner for
Backend-utviklere

Navn på selskap
Navn på konsulent

Dette besvarelsesarket er hovedgrunnlag for evaluering og utsiling.
Timespris eks. mva.:

Mulig oppstartstidspunkt for konsulenten:

Beskriv på hvilken måte konsulenten fyller de ønskede kvalifikasjonene:

Sentrale forutsetninger:Besvarelse
 • Du har inngående erfaring med å skrive gjenbrukbar, modulær kode i Node.js
 • Du har inngående erfaring med Amazon Web Services
 • Har bygget mikrotjenester
 • Erfaring med Express
 •  Har stålkontroll på Git
 • Erfaring med Typescript
 • Erfaring/kjennskap til Kubernetes og Docker
 • Du kan forstå og vurdere kode skrevet av andre utviklere på teamet
 • Du har kontroll på GDPR og personvern, og kan beskrive og utvikle rutiner for logging, uthenting og sletting av personopplysninger
 • Arbeidsspråk er norsk, og det er viktig at konsulenten har evne til å kommunisere uten vesentlige språklige barrierer.
 • Skandinavisk (norsk/svensk/dansk) minimum nivå C1[1], Engelsk minimum nivå B2

 

Fordel at konsulenten har erfaring med:Besvarelse
 • Høyere utdannelse innen IT (Høyskole / Universitet)
 • Erfaring med Kotlin
 • Kjennskap til Gitlab eller Azure DevOps for CI / CD
 • Kompetanse på React
 • Kafka eller tilsvarende melding/event-tjenester
 • REST og GraphQL
 • Jira

 

Personlige egenskaperBesvarelse
 • De er oppmuntrende lagspillere, som evner å samhandle og samarbeide godt med andre mennesker uavhengig av fagdisiplin
 • Har god muntlig og skriftlig kommunikasjon- og formidlingsevne
 • Er initiativrik og engasjert. Identifisere muligheter og er proaktiv i atferd og handling
 • Er strukturerte
 • De ivrer etter å lage et helhetlig løsninger med topp brukeropplevelse

Hvilke andre kvalifikasjoner og erfaring har konsulenten som gjør ham/henne spesielt egnet til oppdraget?

Navn og telefonnummer på referanser:

 

Job Category: Utvikler
Job Type: Full Time
Job Location: Oslo

Søk på denne stillingen

Tillatt(e) type(r): .pdf, .doc, .docx