IT eksperter

 

                   Senior konsulenter

 

                   Spisskompetanse
 

 

 


______________________________


  "I Consitel-Edux tror vi at den begeistring vi føler for de oppgaver vi påtar oss, og for den teknologien vi utvikler er en forutsetning for å kunne lykkes på kort og lang sikt"   
                    

 

Vårt verdigrunnlag


I Consitel-Edux  har vi jobbet frem et verdigrunnlag basert på et sett med moralske, faglige og sosiale verdier som alle ansatte står for.

Våre moralske verdier:

 Integritet og ærlighet 
Vi tror at personlig integritet og ærlighet varer lengst.
Dette er basisen for at vi følger en høy etisk standard.

 Åpenhet og respekt 
Vi tror vi at vi er tjent med å ha et åpent sinn og vise respekt overfor kunder, partnere og kollegaer.

 Arbeidsmoral og yrkesstolthet 
Vi verdsetter høy arbeidsmoral og yrkesstolthet, og mener at en grunnleggende arbeidsglede og lyst til å yte er basis for god kvalitet og gode resultater. Vi ønsker å levere noe vi er stolte av og som vi kan stå for.

 Ansvarlighet og tillit 
Consitel-Edux kunder, eiere, partnere og ansatte skal kunne stole på at Consitel-Edux står ved inngåtte avtaler og har et langsiktig perspektiv på sin virksomhet og sine forpliktelser.
 
Våre faglige verdier:

 Kompetanse og selvforbedring 
Consitel-Edux sin viktigste ressurs er medarbeiderne. Alle i Edux skal tilstrebe like høy etisk standard og behandle hverandre med like stor respekt og internt som overfor kundene. Consitel-Edux verdsetter en kultur der vi er åpne for konstruktiv kritikk og mulighet for selvforbedring, og der vi er opptatt av å bidra til at kolleger og kunder kan bli flinkere og mer kompetente.

 Verdsetter utfordringer og søker innovative løsninger 
I Consitel-Edux verdsetter vi nye utfordringer og det å lage innovative løsninger. Det å utfordre og forbedre innarbeidede metoder og verktøy er noe som har kjennetegnet Consitel-Edux siden oppstarten.

 Begeistring for det vi gjør og den teknologien vi utvikler 
I Consitel-Edux tror vi at den begeistring vi føler for de oppgaver vi påtar oss, og for den teknologien vi utvikler er en forutsetning for å kunne lykkes på kort og lang sikt.
 
Våre sosiale verdier:
 
 Trivsel 
For Consitel-Edux er det viktig at arbeidsplassen er preget av trivsel og kameratskap, og vi vektlegger denne verdien både i omgangsformen på arbeidsplassen og ved å tilby sosiale arrangementer.

Copyright © 2000-2010 Edux. All rights reserved. Edux is a registered company.