Tilbud

 

                   Kvalitetsikring

 

                   Referanser
 

 

 


______________________________


"Edux leverer et bredt spekter av konsulenter innenfor It-og Telekomsektoren"
    

 

Konsulenter med spisskompetanse


Hos Consitel-Edux får du rask tilgang til spesialiserte konsulenter med lang erfaring. Vi tilbyr de fremste konsulentene innenfor mange kompetanseområder, hvorav de største områdene er systemutvikling, infrastruktur og prosjektledelse.


Consitel-Edux har stor erfaring fra mange bransjer og kunnskap om våre kunders virksomhet og behov. Denne kompetansen samt vår unike matchingsmetode gjør at vi alltid kan tilby rett kompetanse til rett pris. Din kontaktperson hos Consitel-Edux hjelper deg med å finne de fremste konsulentene til prosjektene dine og garanterer kvaliteten i hele leveransen. 

Consitel-Edux tar på seg hele ansvaret for konsulentene og fungerer som eneste kontaktflate og avtalepart. Vi tar oss av alt fra utvalg, kvalitetssikring og forhandling til administrasjonen rundt konsulentoppdragene.


Consitel-Edux brede utvalg gjør at kundene våre ofte kan redusere antall leverandører, noe som gir enklere administrasjon, økt effektivitet og dermed lavere konsulentkostnader.

Consitel-Edux tjenestespekter:
  Management Consulting og strategiprosesser
  Teknologi or software utvikling
  Bredbåndstjenester
  Try&Hire rekruttering 
  Prosjekt- og kvalitetsledelse


Consitel-Edux tilbyr strategisamlinger etter POM BSC modellen:

POM BSC betyr Proactive One-team Management med Balanced Scorecard
Resultatet av POM BSC er at ledergruppa, avdelingen eller teamet blir enige om Mission (hensikt), Visjon, KPI-er med få kritiske hovedmål og handlingsplaner for selskapet, avdelingen eller teamet.


Consitel-Eduxs målsetning er å bidra til at våre kunder:
  Sikrer planlagte gevinster og mål
  Forbedrer sine interne prosesser
  Styrer sine prosjekter profesjonelt
  Bedrer sine kunderelasjoner
  Tiltrekker seg, utvikler og beholder kompetente medarbeidere
  Blir bedre ved hjelp av ledelsesprosesser, IT og E-handel

Copyright © 2000-2010 Edux. All rights reserved. Edux is a registered company.