Utleie av

 

                        IT eksperter

 

                        Seniorkonsulenter

 

                        Spisskompetanse

 


 

QA - Prosessen rundt utvelgelsen av kandidat til konsulentoppdrag

 

Consitel-Edux foretar løpende behovsanalyser for å definere behovet hos våre kunder samt utvikle våre tilbud. Vi skaffer deretter konsulenter i overensstemmelse med de resultater, som analysen viser. På den måte sikrer vi at vårt nettverk omfatter det utvalg og de konsulentprofiler som motsvarer våre kunders ressursbehov. Consitel-Edux gjennomfører løpende kvalitetskontroll av de konsulenter som tilslutter seg Consitel-Edux nettverk. Consitel-Edux har ingen fastansatte medarbeidere, hvilket betyr stor objektivitet i utvalgsprosessen når vi skal finne den rette kompetansen til den rette pris.  Consitel-Edux analyserer behovet og utlyser stilling
  Consitel-Edux gjør hensiktsmessig søk etter aktuelle kandidater
  Consitel-Edux foretar et utvalg av kandidater for videre prosess
  Consitel-Edux foretar intervju og presenterer et tilbud
  Consitel-Edux signerer avtale med kunde og konsulent
  Consitel-Edux mottar tidsrapporter
  Consitel-Edux fakturerer oppdragsgiver
  Consitel-Edux kvalitetssikrer


Copyright © 2000-2010 Edux. All rights reserved. Edux is a registered company.