Utleie av

 

                        IT eksperter

 

                        Seniorkonsulenter

 

                        Spisskompetanse

 


 

Kompetanseområder for våre oppdrag


POM BSC er en metode for å lage strategi og handlingsplaner gjennom styrte gruppearbeid.

 

 Prosessdriver for 300 strategiworkshops innen IT, Tele, industri og finans
 Marketing Manager HP Norge AS og HP Sverige AB
 Sales Manager (Microsoft), Micro Software AS
 Marketing Director Telia Norge AS
 Nordic Marketing Director Santech Micro Group ASA
 Daglig leder, ConsITel AS

 

POM Balanced ScorCard er et verktøy for:

 å skape eller spisse strategi og handlingsplaner
 å oppnå gode resultater gjennom koordinert lagspill.
 forandringsledelse i en verden av kontinuerlig forandring. 

POM BSC gir selskapet og spillerne på laget en enkel modell og et felles vokabular for praktisk samarbeid innen formulering og gjennomføring av mål og planer.


Hva er resultatet av POM BSC?

 Felles forståelse av formål og retning
 Fokus
 Kritiske få målbare hovedmål
 Prioriterte handlingsplaner
 Commitment og buy-in.
 Styringsverktøy for ledelsen


Consitel-Edux er et konsulenthus med over 30 seniorkonsulenter som tilbyr:

 Rådgiving

 Management for Hire

 E-handel og web utvikling

 Prosjekt- og kvalitetsledelse

 Workshops og lederopplæring

 Strategiutvikling etter POM modellen,

 Balanced Scorecard og EFQM

 IT utviklingsoppdrag


Consitel-Eduxs målsetning med POM er å bidra til at våre kunder:

 Utnytter de muligheter en nettbasert økonomi kan gi

 Forbedrer sine interne prosesser

 Styrer sine prosjekter profesjonelt

 Bedrer sine kunderelasjoner

 Tiltrekker seg, utvikler og beholder kompetente medarbeidere

 Forbedrer forretningsdriften

Copyright © 2000-2010 Edux. All rights reserved. Edux is a registered company.